Bokningsregler

REGLER BOKNING & BETALNING

Antalet platser är begränsat och din anmälan är bindande.

BETALNING

Yogacenter Uppsala är en kontantfri studio. Betalning sker som nedan angivet.

* Kurser: Betalning sker med Klarna, faktura eller på plats med kort/swish.

* Klipp/värdekort betalas vid köptillfället på Boka Direkt med Klarna.

* Workshops och kortare kurser betalas med Klarna, swish eller faktura. Meddela om du vill betala med faktura.

* “Ett (1) pass” betalas med Klarna vid bokningen i Boka Direkt eller med swish på plats.

* Yogacenter Uppsala tar emot betalning med friskvårdsbidrag från Actiway för betalning av kurser, värdekort och workshops/temapass. Meddela oss i förväg om du önskar betala med friskvårdsbidrag. Vid köp av värdekort med Actiway behöver vi administrera köpet, d v s det kan då inte köpas av dig via Boka Direkt.

* Betalning med klipp/värdekort: ange den digitala kod du erhöll när du köpte värdekortet i fältet “present-värdekort” på bokningssidan. Beloppet för din bokade tjänst dras då automatiskt från ditt värdekort. Om du bokar en tjänst vars värde överstiger beloppet på ditt värdekort faktureras du mellanskillnaden. Fakturan skickas med mail. Värdekort kan användas för att betala “ett (1) pass-bokningar och workshops/temapass; det kan ej användas som betalning för kurser.

ÅNGERFRIST
* Kurser och workshops, pris 400 kr eller mer: Enligt Distansavtalslagen har du rätt att ångra kurser för över 400 kr köpta via nätet efter det att du anmält dig och utan speciell anledning. Ångerrätten är 14 dagar. Om du anmäler dig till våra kurser och workshops mindre än 14 dagar före kursstart minskar din ångerrätt med motsvarande tidsrymd. Vid avbokning efter din ångerfrist faktureras du mailledes en administrativ kostnad om 350 kr. Vid avbokning senare än 24 h före bokad tid utgår full betalning för administration och omkostnader. Vid utebliven närvaro “No show” utan avbokning utgår full betalning.

* Workshops/temapass och kurser, pris mindre än 400 kr: Workshops/temapass och kurser vars pris understiger 400 kr är avbokningsbara t o m 24 h innan bokad tid. Observera att vid avbokning senare än 3 dagar innan workshopen faktureras en administrativ avgift på 250 kr. Vid avbokning senare än 24 timmar innan workshopen utgår full betalning, likaså vid no-show (utebliven närvaro).

* Ett (1) pass”: ”Ett pass” är fritt avbokningsbart t o m 24 timmar innan bokad tid, därefter utgår full betalning oavsett närvaro.

*  No show: Vid utebliven närvaro utgår full betalning.

ÅTERBETALNING

Om en kurs mot förmodan måste avbrytas p g a sjukdom återbetalas resterande del mot uppvisande av läkarintyg. Betald kursavgift återbetalas då efter avdrag för det antal pass som redan genomförts (oavsett närvaro) enligt ordinarie prislista “ett (1) pass” samt efter avdrag om 450 kr för administration och omkostnader.

INSTÄLLD KURS
Yogacenter Uppsala förbehåller sig rätten att ställa in kurser/workshops/pass med mindre än 5 bokade deltagare.

ÖVRIGT

Kursplatser är personliga och kan inte överlåtas för enstaka tillfällen. Behöver du avbryta din kurs och vill ge bort ett större antal kvarvarande pass så kan du göra det i samråd med Yogacenter Uppsala mot en administrativ avgift om 250 kr. Ditt värdekort är en unik, personlig värdekod, men med den koden kan du även boka och betala deltagande för andra personer.

– För frågor om bokning och ångerrätt så kan du kontakta oss på bokning@yogacenteruppsala.se