MiMy

MiMy – Mindfulness med Medicinsk Yoga för balans i livet

OBS! Den här sidan finns kvar här för att MiMy-deltagarna ska ha tillgång till det digitala MiMy-materialet.

MiMy – Mindfulness med Medicinsk Yoga syftar till att stärka din förmåga att vara i nuet. Senare års forskning visar att träning i medveten närvaro (mindfulness) ökar vår förmåga att fatta kloka beslut och att uppleva lycka. Träningen minskar känslor som nedstämdhet, stress och oro och forskningen pekar även på att små doser daglig träning har positiva hälsoeffekter.

MiMy innehåller två delar: medicinsk yoga som adresserar både din fysiska upplevelse och välmående och inre lugn och ro, och en sinnlig reflektion som talar till ditt sinne och dina tankar. Mindfulness i kombination med Medicinsk Yoga ger dig en helhetsupplevelse av hur din kropp samverkar med ditt sinne. Du är en holistisk varelse och för att må bra behöver såväl kropp som sinne få omtanke. Med MiMy ges du tillfälle att reflektera över över hur du kan ta hand om dig och du får övningar för att må bra i din kropp.

Kursdeltagare på MiMy:

Några tips:

  • Gör EST – självskattningsformuläret som är en påminnelse om att ta hand om dig på bästa sätt, och fundera på hur du gör det bäst. Gör testet i början av kursen och i slutet för att se den positiva effekten av att införliva MiMy i ditt liv.
  • Fundera över din intention med MiMy, vad det är du vill träna på uppnå.
  • Lite är bättre än inget alls – försök få till en daglig vana av att avsätta en stunds tid för ditt välmående. Om det är svårt att finna tid, fundera på om det finns något du kan prioritera bort under dessa veckor.
  • Gör gärna egna egna noteringar på hur det känns eller om du upptäcker något särskilt i din träning eller vardag.
  • Var varsam och inkännande, respektera dina gränser. Yoga får strama och sträcka, men aldrig göra ont.

Klicka här för att komma till dina MiMy- reflektioner och övningar

Vill du delta på MiMY? Välkommen torsdagar kl.18.40 och fredagar kl.10.

Som kursdeltagare har du tillgång till de olika övningarna och reflektionerna.