Om Hathayoga

Hatha yoga

Hathayoga är en fysisk yogaform med rötter i tusenårig indisk tradition. Under 1900-talet blev Hathayogan populär i västvärlden och utifrån hathayogan har många olika yogaskolor utvecklats. Hathayogan är idag ett paraplybegrepp för yoga med fokus på fysisk träning. I grunden består Hathayogan av olika positioner, asanas, som kombineras med olika andningstekniker, pranayama.  I Hathayogan finner vi både flödande solhälsningar och mer stilla positioner ståendes, sittandes och liggandes.

Ordet Hatha är sanskrit, där Ha betyder “sol” och Tha betyder “måne”. Enligt yogisk tradition strävar vi med Hathayogan efter att skapa balans mellan dessa olika energier; månens feminina, lugnare ying-energi och solens maskulina, aktiva yang-energi. Föreningen mellan dessa två universella grundenergier skapar balans och harmoni hos utövaren. Yogiskt sett är den fysiska träningen en förberedelse och väg till sinnet, att hitta stillhet i sinnet och en djupare självinsikt. Det är säkert yogans förmåga att stärka och grunda oss, att ge oss ny energi och samtidigt lugna oss, som gett yogan så stor genomslagskraft i vårt samhälle – en väg att hitta balans i ett samhälle som snurrar allt fortare.

Våra olika Hatha-pass

Hatha Vinyasa

– kraftfull balans, styrka och smidighet

Hatha/vinyasayoga passar utmärkt när du vill ge dig själv en mer fysisk klass med en skön blandning av enkla andningsövningar och stärkande, stretchande positioner. Statiska yogapositioner (asanas) sätts ihop med mer flödande rörelsesekvenser (vinyasas). Vi flödar genom solhälsningar och kraftfulla krigarsekvenser och balanspositioner och landar därefter på yogamattan i mer stillsamma positioner. Det här passet passar dig som vill bygga styrka och smidighet och som vill utmana dig med olika övningar och i balanspositioner. Med regelbunden träning  blir kroppen mjuk, stark och flexibel. Vanligt är att stelhet, värk och svaghet försvinner successivt. Som i all yoga rör vi oss ihop med andningen och får då stark effekt på sinnet med ökat inre lugn och mer fokus. Passet avslutas med en stund savasana, stilla vila och avslappning för kropp och sinne.

Passet är anpassat att passa både dig som är yogavan och nybörjare och du får förslag på hur du kan göra övningar lättare eller svårare.

Tisdagar kl.17.30-18.30. Lärare: Kristina W.

Boka din plats här

Söndagar kl.17.00-18.15. Lärare: Amelie F.

Boka din plats här

   *     *     *     *     *

Mjuk Hatha & Avslappning

– lugn yoga med fokus på avslappning till medvetenhet och frihet i din kropp

Mjuk Hathayoga är för dig som är ny till yoga eller som vill ha ett lugn och inkännande tempo. Passet inleds med en längre aktiv vila, en medveten avslappning som används inom Alexandertekniken. Här lägger vi grunden för alla rörelser vi fortsätter med; stående, sittande och liggande. Borit guidar dig till att hitta friheten i din kropp, att låta din egen kropp leda dig rätt in i de olika positionerna. Allt sker i ett lugnt tempo och stort fokus läggs på att hinna lyssna på din kropp. Det finns även möjlighet till individuell anpassning av en position för dig som behöver det. Borit har själv erfarenhet av reumatism och har hittat yogan som en hjälp att må bra i kroppen, något hon vill förmedla vidare till dig som önskar mjuk och inkännande yoga som kan anpassas till dina förutsättningar. Denna klass passar dig som är äldre eller dig som kan behöva göra anpassningar, eller vill ha ett mycket mjukt hathapass.

Onsdagar kl.13-14. Lärare: Borit K

   *     *     *     *     *

Virya yoga 1

– energi och uppbyggnad från grunden

Viryayoga är en dynamisk yogaform som med sin fokus på biomekanik (rörelselära om hur vi använder kroppen på ett hälsosamt sätt) gör det möjligt att utöva yoga med minimerad skaderisk och samtidigt systematiskt stärka och mjuka upp kroppen. Ordet virya kommer från språket sanskrit och betyder “energi” eller “kraft”. I varje klass arbetar vi oss igenom 10 olika moduler; uppvärmning, solhälsning, stående positioner, balanser, magstärkare/armbalanser, höftöppnare, bakåtböjningar, framåtfällningar, avslutande och avslappning. Detta för att du ska få en komplett yogaupplevelse.

Viryayoga nivå 1

Detta pass är för dig som är nyfiken på yoga eller inte har yogat på ett tag. Kanske är Viryayoga nytt för dig? Eller vill du helt enkelt bara fortsätta att befästa dina yogagrunder? Här fokuserar vi på just grunderna och bygger upp styrka och kroppsmedvetenhet samt en mental grund. Inga förkunskaper behövs.

Lördagar kl.10-11.15. Lärare: Carola B.