Yoga på jobbet

Träna på arbetstid!

– tydliga forskningsresultat på minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet

Forskning från Stockholms universitet och Karolinska universitetet visar att träning på arbetstid inte är en kostnad för företaget, utan en vinst. I en studie med 200 anställda på Folktandvården såg man en tydlig sänkning i sjukfrånvaro och ökad produktivitet i den grupp som hade träning på arbetstid.

Läs artikeln här

Gör som personalen på Ekomomikum, Uppsala universitet – yoga med Yogacenter Uppsala!

Varför Yoga på jobbet?

Mellan åren 2011 och 2015 ökade antalet sjukskrivningar p g a psykosocial ohälsa i arbetslivet med 70%. Det är helt galet!

En av de stora utmaningarna i samhället är att komma tillrätta med det ökande antalet arbetssjukdomar som beror på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetssjukdomar orsakar inte bara höga kostnader för samhället utan även ett stort produktions- och kompetenstapp för landets arbetsgivare. Men framför allt innebär det ett lidande för individen. Det finns nu ett brett vetenskapligt stöd när det gäller kopplingen mellan dålig arbetsmiljö och exempelvis depression, utmattningssyndrom och hjärt- och kärlsjukdom. Forskningen visar också att en god arbetsmiljö inte bara motverkar ohälsa utan även utmärker framgångsrika och kreativa företag.

Yoga och meditation på jobbet ger både fysisk aktivitet och återhämtning. Ofta även ett socialt stöd när det blir något att se fram emot varje vecka. Bildkälla: Arbetsmiljöverket